ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලම හා එකම ස්වයං රැකියා ඩිජිටල් වෙළෙදපොල

ඇගලුම් නිශ්පාදන සහ රෙදිපිළි නිශ්පාදන

ඔබ ඇගලුම් නිශ්පාදන සහ රෙදිපිළි නිශ්පාදනයේ යෙදෙන පුද්ගලයෙක් ද? ඔබේ නිශ්පාදන අලෙවිය අපි ඩිජිටල් වෙළෙදපොළකින් කරමු. ඔබට අවශ්‍ය සියලු දේ සැපයීමට, ඔබට දිරියක් වීමට අපි සූදානම්

පාවහන් නිශ්පාදනය සහ අලෙවිය

ඔබ දන්නවාද?? ඔබේ නිර්මාණශීල්ත්වය බොහොම අඩු පිරිසක් පමණක් දන්න බව. ඉතින් ඔබ කවුද කියලා අපි ලොවටම කියමු. අපි සූදානම් ඔබට දිරියක් වීමට

සුභ පැතුම්පත් නිශ්පාදය සහ තෑගි භාණ්ඩ ඇසුරුම් නිර්මාණය

ඔබ අතින්ම නිශ්පාදිත සුභ පැතුම්පත් අපි මුළු ලංකාවටම අලෙවි කරමු. ඔබේ නිශ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය, නිර්මාණශිලීත්වය අපි ලෝකෙටම කියමු

පන් නිශ්පාදන

සම්ප්‍රදායික් මෙම කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින ඔබටම වෙන් වූ අලෙවියක් සිදු කිරීමට අපි සූදානම්. අපේ දේ වෙනුවෙන් ඔබට දිරියක් වීම අපටද සතුටකි

පිත්තල භාණ්ඩ නිශ්පාදනය

සම්ප්‍රදායික් මෙම කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින ඔබටම වෙන් වූ අලෙවියක් සිදු කිරීමට අපි සූදානම්. අපේ දේ වෙනුවෙන් ඔබට දිරියක් වීම අපටද සතුටකි

රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

ඔබේ නිෂ්පාදන මුලු ලංකාවටම මෙන්ම ලෝකෙට අපි කියමු. අපි ඔබට සවියක් වීමට සූදානම්

ඩෙසට් කප් නිෂ්පාදනය

නව වෙළෙදපොලේ මෙම නිෂ්පාදන ඉල්ලුම දිනෙන් දින ඉහළ යයි. නමුත් ඔබට වෙළෙදපොල අවශ්‍යතාවය පවතී. අප සුදානම් ඔබට වෙළෙදපොල සකසක් කර දීමට

කුළු බඩු නිශ්පාදනය

සම්ප්‍රදායික් මෙම කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින ඔබටම වෙන් වූ අලෙවියක් සිදු කිරීමට අපි සූදානම්. අපේ දේ වෙනුවෙන් ඔබට දිරියක් වීම අපටද සතුටකි

ජෑම් නිෂ්පාදනය

ඔබේ නිෂ්පාදන මුලු ලංකාවටම මෙන්ම ලෝකෙට අපි කියමු. අපි ඔබට සවියක් වීමට සූදානම්

චට්නි අච්චාරු නිෂ්පාදනය සහ බෝතල් කිරීම

නව වෙළෙදපොලේ මෙම නිෂ්පාදන ඉල්ලුම දිනෙන් දින ඉහළ යයි. නමුත් ඔබට වෙළෙදපොල අවශ්‍යතාවය පවතී. අප සුදානම් ඔබට වෙළෙදපොල සකසක් කර දීමට

ඉදල් , කොසු හා කොහු නිෂ්පාදනය

සම්ප්‍රදායික් මෙම කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින ඔබටම වෙන් වූ අලෙවියක් සිදු කිරීමට අපි සූදානම්. අපේ දේ වෙනුවෙන් ඔබට දිරියක් වීම අපටද සතුටකි

රන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය

ඔබේ නිෂ්පාදන මුලු ලංකාවටම මෙන්ම ලෝකෙට අපි කියමු. අපි ඔබට සවියක් වීමට සූදානම්

දේශීය රස කැවිලි නිශ්පාදනය සහ අලෙවිය

සම්ප්‍රදායික් මෙම කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින ඔබටම වෙන් වූ අලෙවියක් සිදු කිරීමට අපි සූදානම්. අපේ දේ වෙනුවෙන් ඔබට දිරියක් වීම අපටද සතුටකි

බෑග් නිශ්පාදනය

ඔබේ නිෂ්පාදන මුලු ලංකාවටම මෙන්ම ලෝකෙට අපි කියමු. අපි ඔබට සවියක් වීමට සූදානම්

විසිතුරු ආයිත්තම් සහ පළදනා නිශ්පාදනය

ඔබේ නිෂ්පාදන මුලු ලංකාවටම මෙන්ම ලෝකෙට අපි කියමු. අපි ඔබට සවියක් වීමට සූදානම්

සිමෙන්ති නිශ්පාදන සහ උද්‍යාන අලංකරන නිශ්පාදන

ඔබේ නිෂ්පාදන මුලු ලංකාවටම මෙන්ම ලෝකෙට අපි කියමු. අපි ඔබට සවියක් වීමට සූදානම්

විසිතුරු මල් පෝච්චි නිශ්පාදනය

ඔබ දන්නවාද?? ඔබේ නිර්මාණශීල්ත්වය බොහොම අඩු පිරිසක් පමණක් දන්න බව. ඉතින් ඔබ කවුද කියලා අපි ලොවටම කියමු. අපි සූදානම් ඔබට දිරියක් වීමට

ඇසුරුම් නිශ්පාදනය

ඔබේ නිෂ්පාදන මුලු ලංකාවටම මෙන්ම ලෝකෙට අපි කියමු. අපි ඔබට සවියක් වීමට සූදානම්

විසිතුරු මල් වගාව

ඔබේ විසිතුරු මල් වගාව මුලු ලංකාවටම මෙන්ම ලෝකෙට අපි කියමු. අපි ඔබට සවියක් වීමට සූදානම්

Cake නිෂ්පාදනය

ඔබ දන්නවාද?? ඔබේ නිර්මාණශීල්ත්වය බොහොම අඩු පිරිසක් පමණක් දන්න බව. ඉතින් ඔබ කවුද කියලා අපි ලොවටම කියමු. අපි සූදානම් ඔබට දිරියක් වීමට

නව නිශ්පාදන

ඔබේ නව නිෂ්පාදනය ආහාරයක්, උපකරණයක්, විසිතුරු නිෂ්පාදනයක්, සැරසිලි භාණ්ඩයක් ආදී ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් විය හැකිය. වෙළෙදපොල අප දෙනම්

වටලප්පන් නිෂ්පාදනය

ඔබ දන්නවද මෙම නිෂ්පාදනය සදහා වෙළෙදපොල ඉල්ලුම දිනෙන් දින වැඩි වෙන බව. නමුත් ඔබට වෙළෙදපොල නොමැතිව අදායමක් ලැබිය නොහැක. අප ලබා දෙන්නම් ඔබට වෙළෙදපොල

විවිධ බයිට් වර්ග හා මුරුක්කු නිෂ්පාදනය

දේශීයව අමුද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදනය කරන මෙම කර්මාන්තයට බොහෝ ඉල්ලුමක් පවතියි. ලාංකීය වෙළෙදපොලට ඔබේ රස බෙදන්න. එක්වෙන්න අප සමග

පොල් ආශිත සියලුම නිශ්පාදන

අහාර වර්ග,අලංකාර නිෂ්පාදන,නව නිෂ්පාදන ආදී ඕනෑම පොල් ආශිත නිෂ්පාදන සදහා දේශීයව මෙන්ම අන්තර්ජාතිකවද වෙළෙදපොල ඉතා විශිෂ්ඨය

පොත්පත් සහ ලිපි ද්‍රව්‍ය

ඔබ රචනා කරන ඔබ නිෂ්පාදනය කරන ඔබ මුද්‍රණය කරන පොත්පත් ඇතුළු ලිපි අමුද්‍රව්‍ය අපි අලෙවියට සූදානම්.

හාඩ්වෙයාර් සහ ඉදිකිරීම් උපකරණ

ඔබ අලෙවිකරණ එමෙන්ම නිෂ්පාදනය කරන හාඩ්වෙයාර් සහ ඉදිකිරීම් උපකරණ ඔබට මෙහි දී අලෙවි කළ හැක . ඒ සදහා අපි ඔබට සවිය වීමට සූදානම්

ක්‍රීඩා උපකරණ සහ සෙල්ලම් බඩු

ඔබ ස්වයං රැකියාවක් ලෙස හෝ වෘත්තියක් ලෙස ක්‍රීඩා භාණ්ඩ මෙන්ම සෙල්ලම් බඩු නිෂ්පාදනය කරනවා නම් එම නිෂ්පාදන සඳහා ඔබට විශිෂ්ට වෙළඳපොලක් හඳුන්වා දීමට අප සූදානම්

අලංකාර මැටි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය

ස්වයං රැකියාවක් ලෙස මෙන්ම ඔබේ වෘත්තිය ලෙස ද ඔබ නිර්මාණය කරන ඉතාමත් නිර්මාණශීලී මැටි භාණ්ඩ ඔබට ඉතාමත් අනර්ඝ ලෙස වටිනාකමක් සහිතව වෙළඳපොළට හඳුන්වා දීම මෙහිදී අපි සිදු කරයි.